STEROWANIE WĘZŁAMI BETONIARSKIMI

MODERNIZACJA WĘZŁÓW BETONIARSKICH

MULTIMEDIA

WDROŻENIE STEROWANIA WĘZŁEM BETONIARSKIM
RITBET

Nazwa firmy: RITBET
Strona www: http://www.ritbet.pl/

OPIS WYKONANYCH WDROŻEŃ

Dla firmy RITBET, dwukrotnie wdrożyliśmy nasz system automatycznego sterowania węzłem betoniarskim. W każdym z przypadków, komputerowy system sterowania węzłem betoniarskim wspomaga produkcję mieszanki betonowej używanej do produkcji prefabrykatów - różnego rodzaju dennic. W związku z tym, w każdym z wdrożeń znalazła zastosowanie sonda wilgotności w dnie mieszarki oraz system prezycyjnego dozowania wody poprzez przepływomierze. Podobnie jak w przypadku firmy Ekotech, klient po zapoznainiu się z naszym oprogramowaniem na pierwszej instalacji, podjął decyzję o wymianie działającego krócej niż rok, konkurencyjnego oprogramowania i zastąpieniu go naszym (modernizacja istniejącego węzła).

RITBET - MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO WĘZŁA

Miejsce wdrożenia: Zwierki - modernizacja węzła na sterej hali produkcyjnej

W zakładzie RITBET produkującym głownie prefabrykowane dennice znajdującym się w Zewierkach, dokonaliśmy na życzenie klienta wymiany istniejącego oprogramowania sterującego wytwórnią betonu i wdrożyliśmy sterowanie węzłem betoniarskim naszej produkcji. Aplikacja steruje w tym przypadku węzłem z mieszadłem umożliwiającym produkcję 1 m3 gotowej mieszanki betonowej, wagą taśmowej umieszczoną pod 4 zasobnikami na kruszywa (po 2 dozatory),
dwoma silosami na składniki miałkie oraz dwukomorową wagą domieszek płynnych naszej produkcji. Ponadto, dla uzykania powtarzalnej mieszanki betonowej, węzeł został wyposażony w sondę wilgotności umieszczoną w dnie mieszarki, oraz system dozowania wody przez przepływomierz. W ramach zlecenia wykonaliśmy również szafę sterowniczą.

RITBET - NOWA INSTALACJA

Miejsce wdrożenia: Zwierki - modernizacja węzła w hali produkcyjnej

Pierwsze zlecenie wykonane w firmie Ritbet polegało na wdrożeniu naszego systemu automatyki węzła betoniarskiego na nowo wybudowanym węźle betoniarskim, produkującym betony samozagęszczalne używane w produkcji dennic w technologii firmy Perfect. Nasz program w tym wypadku steruje mieszarką planetarną produkującą 1,5 m3 gotowej mieszanki, 3 silosami, 4 zasypami kruszyw (po 2 dozatory na frakcję kruszywa) oraz dwukomorowym dozownikiem chemii z 4 pompami. Ponadto, jak w przypadku opisanym powyżej, w dnie mieszarki zainstalowana została mikrofalowa sonda wilgotności oraz system dozowania wody poprzez przepływomierz.

GALERIA


separator