STEROWANIE WĘZŁAMI BETONIARSKIMI

MODERNIZACJA WĘZŁÓW BETONIARSKICH

MULTIMEDIA

WDROŻENIE STEROWANIA WĘZŁEM BETONIARSKIM
PRIMA-BUD

Nazwa firmy: Prima-bud
Strona www: http://www.prima-bud.pl/

OPIS WYKONANYCH WDROŻEŃ

Dla firmy Prima-Bud, trzykrotnie wdrożyliśmy nasz system automatycznego sterowania węzłem betoniarskim. W każdym z przypadków, komputerowy system sterowania węzłem betoniarskim wspomaga produkcję mieszanki betonowej używanej do produkcji prefabrykatów - studzienek kablowych. W związku z tym, w każdym z wdrożeń znalazła zastosowanie sonda wilgotności w dnie mieszarki oraz system prezycyjnego dozowania wody poprzez przepływomierze

SKALBMIERZ - WĘZEŁ MOBILNY

Miejsce wdrożenia: Skalbmierz - mobliny węzeł betoniarski

W zakładzie Prima-Bud produkującym głownie prefabrykowane studnie kablowe znajdującym się w Skalbmierzu, wdrożyliśmy sterowanie węzłem betoniarskim . Nasza aplikacja steruje w tym przypadku węzłem z mieszadłem umożliwiającym produkcję 0,7 m3 gotowej mieszanki betonowej, wagą taśmowej umieszczoną pod 4 zasobnikami na kruszywa (po 2 klapy na frakcję kruszywa),
jednym silosem na składniki miałkie, wagą wody, oraz dwukomorową wagą domieszek płynnych naszej produkcji. Ponadto, dla uzykania powtarzalnej mieszanki betonowej, węzeł został wyposażony w sondę wilgotności umieszczoną w dnie mieszarki, oraz system dozowania wody przez przepływomierz.

SKALBMIERZ - MODERNIZACJA WĘZŁA W HALI PRODUKCYJNEJ

Miejsce wdrożenia: Skalbmierz - modernizacja węzła w hali produkcyjnej

Modernizacja węzła znajdującego się w hali produkcyjnej zakładu Prima-Bud w Skalbmierzu obejmowała po stronie klienta wymianę mieszarki, oraz, po stronie Spell Software wdrożenie systemu automatyki produkcji betonu, dostarczenie i montaż wagi domieszek płynnych, wykonanie szafy sterowniczej wraz z jej instalacją (wymiana okablowania itd) oraz inne drobne prace takie jak wymiana siłowników, zaworów itd. Finalnie nasza aplikacja steruje w tym przypadku węzłem z mieszadłem umożliwiającym produkcję 0,5 m3 gotowej mieszanki betonowej, wagą kruszywa ważącą kosz zasypowy umieszczoną pod 3 zasobnikami na kruszywa,
dwoma silosami na składniki miałkie, dwukomorową wagą domieszek płynnych oraz dozowaniem wody poprzez przepływomierz.

SANDOMIERZ- WĘZEŁ MOBILNY

Miejsce wdrożenia: Sandomierz

W zakładzie Prima-Bud produkującym głownie prefabrykowane studnie kablowe znajdującym się w Sandomierzu, wdrożyliśmy sterowanie węzłem betoniarskim . Nasza aplikacja steruje w tym przypadku węzłem z mieszadłem umożliwiającym produkcję 0,7 m3 gotowej mieszanki betonowej, wagą taśmowej umieszczoną pod 4 zasobnikami na kruszywa (po 2 klapy na frakcję kruszywa),
jednym silosem na składniki miałkie, wagą wody, oraz dwukomorową wagą domieszek płynnych naszej produkcji. Ponadto, dla uzykania powtarzalnej mieszanki betonowej, węzeł został wyposażony w sondę wilgotności umieszczoną w dnie mieszarki, oraz system dozowania wody przez przepływomierz.

GALERIA


separator