STEROWANIE WĘZŁAMI BETONIARSKIMI

MODERNIZACJA WĘZŁÓW BETONIARSKICH

MULTIMEDIA

WDROŻENIE STEROWANIA WĘZŁEM BETONIARSKIM
EKOTECH

Nazwa firmy: Ekotech
Strona www: http://www.ekotech.pl/

OPIS WYKONANYCH WDROŻEŃ

Dla firmy Prima-Bud, trzykrotnie wdrożyliśmy nasz system automatycznego sterowania węzłem betoniarskim. W każdym z przypadków, komputerowy system sterowania węzłem betoniarskim wspomaga produkcję mieszanki betonowej używanej do produkcji prefabrykatów - studzienek kablowych. W związku z tym, w każdym z wdrożeń znalazła zastosowanie sonda wilgotności w dnie mieszarki oraz system prezycyjnego dozowania wody poprzez przepływomierze. Klient po wykonaniu przez nas pierwszej instalacji (w Warszawie), podjął decyzję o wymianie działającego przez minej niż rok konkurencyjnego oprogramowania (Dorner Electronic) i zastąpienie go naszym produktem.

KONIN - MOBILNA MIESZALNIA SKŁADNIKÓW SUCHYCH

Miejsce wdrożenia: Konin - elektrownia Pątnów - instalacja mieszania składników suchych

W tym przypadku zadaniem naszej firmy była wymiana istniejącego na instalacji oprogramowania firmy Dorner Electronic na nasz system sterowania Lapis, oraz rozbudowa istniejącej instalacji o dodatkowy silos umożliwiając tym samym mieszanie 3 składników zamiast 2. Finalnie nasz system komputerowego sterowania wytwórnią, w tym wypadku mieszanek suchych, steruje 3 silosami dozującymi materiały miałkie do 2 wag. W przypadku dwóch silosów podawanie materiału odbywa się poprzez 3 podajniki ślimakowe. Dostawiony przez nas silos dozuje materiał poprzez jeden podajnik ślimakowy. Materiał z wag, poprzez podajniki ślimakowe trafia do dwuwałowej mieszarki BHS o pojemności 1,67 m3. Gotowa mieszanka przez dwa podajniki ślimakowe trafia do rękawa załadowczego umożliwiającego napełnianie cementowozów.

WARSZAWA - MOBILNA MIESZALNIA SKŁADNIKÓW SUCHYCH

Miejsce wdrożenia: Warszawa

Dla firmy Ekotech, wdrożyliśmy komputerowy system sterowania mieszalnią składników suych, sterujący dwuwałowym mieszadłem umożliwiającym wykonywanie zarobów o wielkości 2 m3. Mieszalnia zbudowana jest z 4 silosów na składniki miałkie, które poprzez podajniki ślimakowe dozowane są do 3 wag. Gotowy produkt przez podajnik ślimakowy trafia do rękawa załadowczego, który umożliwia napełnianie cementowozów.

GALERIA


separator