STEROWANIE WĘZŁAMI BETONIARSKIMI

MODERNIZACJA WĘZŁÓW BETONIARSKICH

MULTIMEDIA

AUTOMATYCZNE STEROWANIE WĘZŁEM BETONIARSKIM - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Szanowni Państwo!

Wobec ciągle powtarzających się pytań związanych ze sterowaniem i automatyzacją produkcji betonu postanowiliśmy opracować dokument, w którym zawrzemy wyczerpujące odpowiedzi na Wasze pytania. Mamy nadzieję, że tym sposobem pomożemy każdemu
z Państwa w dokonaniu swobodnego wyboru w zakresie modernizacji posiadanych węzłów betoniarskich.

Jak wybrać sterowanie dla własnej betoniarni?

Polecamy proste, choć nieco czasochłonne rozwiązanie polegające na odwiedzeniu kilku betonowni, które dani producenci oprogramowania już zmodernizowali. Nic nie daje lepszego rezultatu jak osobista obserwacja pracującej instalacji, rozmowa z operatorami czy właścicielem firmy. Jeśli oferujący modernizację nie ma ochoty pokazać Wam swoich dokonań i tłumaczy to niestosownością tego typu odwiedzin - odpowiedź, co do jakości produktu gotowa. Każdy właściciel firmy wita nas ciepło i chętnie udostępnia swój węzeł
do prezentacji.

Czym różnią się systemy sterowania?

To akurat jest temat rzeka. Podstawowa różnica pomiędzy naszym oprogramowaniem
a znanymi nam produktami innych firm jest taka, że nasze sterowanie jest w pełnym tego słowa znaczeniu komputerowe a konkurencyjne produkty są oparte o działanie sterownika. Owszem wiele produktów tego typu wykorzystuje komputer, ale tak naprawdę całym procesem naważeń i produkcji zawiaduje sterownik - komputerowy program służy
tu do wystawienia dla sterownika paczki informacji niezbędnych do rozpoczęcia pracy.
W naszym sterowaniu cały proces jest sterowany przez program komputerowy a sterownik spełnia tylko funkcję wykonawczą - przesyła sygnały do urządzeń wykonawczych i przekazuje sygnały kontrolne do komputera. O wszystkich procesach decyduje program komputerowy
a nie sterownik.

Dlaczego powyższe jest takie ważne (sterownik - komputer)?

Różnica jest szalenie istotna. Sterownik ma niestety bardzo małe zasoby pamięci oraz niską prędkość w porównaniu z komputerem i program musi być zminimalizowany. Instalacje oparte o sterownik znakomicie spiszą się w warunkach, gdy naważać mamy jednorodny
i suchy produkt typu cukier czy zboże. Niestety na betonowni mamy do czynienia z bardzo niejednorodnym kruszywem o różnych parametrach np: wilgotności. Inaczej sypie się suchy piasek a inaczej lekko wilgotny. Aby móc precyzyjnie naważać piasek należy wyposażyć program w wysoce skomplikowane algorytmy sztucznej inteligencji a te do sterownika
po prostu się nie zmieszczą. Komputer pozwala na zainstalowanie dowolnej wielkości programu a co za tym idzie pozwala na dużo lepszą jakość pracy betonowni. Innym przykładem może być proces zużywania się podzespołów - siłowniki jak każde urządzenie mechaniczne podlegają wyeksploatowaniu. Sterownik nie analizuje tego procesu i nie zauważa różnic, które bezpośrednio wpływają na jakość naważeń. Lekko wyeksploatowany siłownik pracuje wolniej, skoro wolniej zamyka klapę to więcej kruszywa zostanie zapodane do wagi - to proste. Komputerowe sterowanie wychwytuje takie różnice i reaguje na nie, prowadząc cały czas precyzyjne naważenia a ponadto informuje operatora o stanie zużycia siłowników (zgłaszanie tego typu komunikatów jest parametryzowane o określony procent zużycia).

Jak rozpoznać czy sterowanie jest dobre czy kiepskie?

Podczas wizyty na węzłach (co zalecamy w pkt 1) należy zwrócić uwagę na kilka parametrów:

Nasza rada - przed podpisaniem umowy wpiszcie Państwo swojemu dostawcy sterowania komputerowego punkt umowy w brzmieniu: Firma XXXXXXX gwarantuje że produkcja betonu będzie spełniała wymogi normy EN - PN 206-1, co do jakości naważeń wszystkich komponentów. Taki zapis uchroni Was przed wszelkimi pseudo fachowcami od sterowań,
bo daje prostą drogę do roszczeń, a proszę nam wierzyć jest takich „wysokiej klasy fachowców" cała masa (powyższe opisy sztuczek i oszustw nie są wyssane z palca, my widzieliśmy to wszystko na własne oczy). Mieliśmy przyjemność wizytować węzeł gdzie automatyczne sterowanie było zainstalowane a operator pracował z pulpitu ręcznie, bo robił to szybciej i dokładniej od tego sterowania - to nie jest żart.

Czy w związku z komputerowym sterowaniem potrzebuje wymieniać wagi, mieszadła i inne podzespoły węzła?

Jest to często zadawane pytanie, na które odpowiedz jest zależna już tylko od jednej kwestii, a mianowicie od tego, kto będzie dokonywał samej komputeryzacji. Jeśli instalowanie zostanie powierzone firmie będącej autorem oprogramowania, a chcecie Państwo pozostawić wszystkie elementy swojego węzła, bo są sprawne technicznie, to niczego nie trzeba będzie wymieniać. Program taki zostanie bez wątpienia dostosowany do istniejących elementów infrastruktury betonowni - przynajmniej u nas tak to wygląda, program jest w stanie obsłużyć każdą instalację. Jeśli jest potrzeba wykorzystania wag mechanicznych dokładamy odpowiedni osprzęt i oprogramowanie bezbłędnie obsłuży wagę - firma legalizująca wagi odnotuje jedynie, że waga została przerobiona na wagę hybrydową (mechaniczno-elektroniczną). Ale jeśli instalację powierzycie Państwo firmie, która zakupuje licencję
na określony produkt informatyczny od twórców oprogramowania to okaże się, że niestety cała infrastruktura węzła musi zostać dopasowana do oprogramowania - czyli, otwieracie szeroko portfel i płacicie za wszystko co wymienić będzie potrzeba (nie ważne że sprzęt jest sprawny i na wasze potrzeby wystarczający - wymieniamy) a właściwie co wam nakaże wymienić firma instalująca automatykę. To Państwo dokonujecie wyboru, więc Państwo ponosicie tego wyboru konsekwencje w tym i finansowe.

Jaka jest cena komputeryzacji węzła?

Praktycznie dla każdego klienta cena jest ustalana dopiero po wizycie na węźle a to dlatego, że zależy ona od zakresu prac jakie na danym węźle musimy wykonać. Inna jest sytuacja, gdy mamy luksus wyłączenia okresowego instalacji z pracy a inna, gdy modernizacja jest dokonywana podczas pracy betonowni bez najmniejszych przerw i zakłóceń w produkcji (przeprowadzaliśmy i taką modernizację, bo taki był wymóg klienta). Inna będzie cena, gdy trzeba będzie wymienić wszystkie wagi i siłowniki a inna, gdy wystarczy podłączyć szafę sterowniczą i zainstalować komputerowe stanowisko operatora. Tutaj jest zbyt dużo zmiennych, które determinują cenę by jednoznacznie określić wartość usługi. Niestety aby wyłonić właściwą firmę której powierzycie Państwo zautomatyzowanie węzła trzeba przeżyć kilka wizyt różnych dostawców tego typu oprogramowania i tą drogą uzyskać cenę.

Co z serwisem i jakie są terminy reakcji na ewentualne usterki?

Tu możemy mówić wyłącznie za siebie. Zapewniamy zdalne diagnozowanie pracy każdego węzła, które odbywa się za pomocą Internetu. Właściciel węzła, jeśli wyrazi takie życzenie dopuszcza nas opcją w programie do zdalnego dostępu do panelu serwisowego gdzie
są gromadzone wszelkie niezbędne dla nas dane by dokonać analizy niesprawności, jaka aktualnie występuje w instalacji. Telefonicznie lub mailowo możemy wskazać co trzeba naprawić, usprawnić czy wymienić. Na zainstalowany sprzęt udzielamy oczywiście gwarancji
i pełnej obsługi, jaką przewiduje gwarancja. Sam program nie wymaga żadnego serwisu,
po to prowadziliśmy ponad roczne testy by uzyskać pewność, że program może pracować bezawaryjnie. Program oczywiście jest cały czas rozwijany, dodawane są nowe funkcje administracyjne użyteczne dla określonych grup producentów. Wszelkie dodatkowe opcje
są dostępne dla każdego naszego klienta drogą internetową - wystawiamy daną aktualizację na serwerze, jest ona automatycznie wczytywana przez program i instalowana (podobnie jak dzieje się to z wieloma innymi programami jak choćby Windows).

Czy można jakoś obniżyć koszty automatyzacji?

Ależ oczywiście, że koszty można minimalizować. Są klienci, którzy zlecają wszelkie prace zewnętrznej firmie (nam) a są tacy, którzy praktycznie większość prac przygotowawczych wykonują sami pod nasze wskazania. Nasza konsultacja jest bezpłatna, wskazujemy szczegółowo, co i jak zrobić, wskazujemy odpowiednich dostawców, ba mamy u dostawców wynegocjowane rabaty, które stają się rabatami naszych klientów. Generalnie jesteśmy firmą programistyczną i zawistnie strzeżemy tajemnic naszego oprogramowania, ale bardzo chętnie dzielimy się całą naszą wiedzą i doświadczeniem związanym z produkcją betonu.
Dla nas i naszych klientów lepszym rozwiązaniem jest, jeśli sami dokonają zakupu na przykład niezbędnych siłowników, bo obniża to cenę a jednocześnie skraca drogę ewentualnych roszczeń gwarancyjnych - to oczywiste. Nasz klient dzięki temu sam dokonuje wyboru jakościowego i cenowego kupowanego osprzętu, bo tu też można szukać sporych oszczędności.


separator